Kretsting 2024

Postet av Sør-Trøndelag Orienteringskrets den 7. Feb 2024

Informasjon

  • Saksliste: Fullstendig saksliste med dokumenter, vil bli utsendt senest 1 uke før kretstinget til leder i klubben og lagt ut på STOK hjemmesider. 
  • STOKs prestasjonspris deles ut på Kretstinget.  Nominasjoner til prisen sendes STOK styret innen 5. februar. 
  • Forslag fra klubbene som ønskes behandlet på tinget må være sendt til kretssekretæren innen 5. februar.
  • Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4 og representasjon i henhold til STOK lov § 14. Vedlagte fullmaktskjema sendes innen mandag 19. februar til kretssekretær. Fullmakskjema kretsting.doc
  • Ber samtidig om forslag til delegater til NOF Forbundsting 16-17.mars innen 5. februar.

Saksdokumenter

Saksliste 2024.docx

STOK Årsberetning 2023 Kretstinget-komprimert.pdf

Revidert Aarsrapport_15.01.2024.pdf

Revidert Balanse_15.01.2024.pdf

sak 6_ KM reglement og klasseinndeling.docx

sak 7_ Ny lov for STOK.docx

Sak 8 Budsjett 2024.pdf

Årsregnskap NØ O-region 2023.pdf

revisjonsrapport NOOREG.jpg

Revisjonsberetning 2023 STOK.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.