MIDT-NORSK MESTERSKAP


Start på stafett i orientering

MNM-stafett 2016. Foto: NTNUI orientering

Om Midt-Norsk mesterskap

Midt-Norsk mesterskap i orientering (MNM) arrangeres for deltagere fra orienteringskretsene Nord-Trøndelag (NTOK), Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, samt Nord-Østerdal O-region (som er en del av Sør-Trøndelag orienteringskrets siden 2019). Arrangementsansvaret går på turnus mellom kretsene og regionen.

 

Mesterskapsdistansene er:

 • Sprint
 • Langdistanse
 • Stafett 

For komplette regler, se STOK sin side for Lover og regler.

 

MNM sprint 

Mesterskapsklasser:

 • D/H 13-14
 • D/H 15-16
 • D/H 17-18
 • D/H 19-20
 • D/H 21-
 • D/H 40-
 • D/H 50-
 • D/H 60-
 • D/H 70-
 • D/H 80-

Løypene skal tilpasses en vinnertid i H17 på 15 minutter. Høy hastighet, der det er hastigheten som skal gjøre det vanskelig! 

MNM langdistanse 

Mesterskapsklasser: 

 • D/H 13-14
 • D/H 15-16
 • D/H 17-18
 • D/H 19-20
 • D/H 21-
 • D/H 35-
 • D/H 45-
 • D/H 50-
 • D/H 55-
 • D/H 60-
 • D/H 65-
 • D/H 70-
 • D/H 75-
 • D/H 80-
 • D/H 85-

MNM stafett

Mesterskapsklasser:

 • D13-16
 • H13-16
 • D 17-
 • H 17-
 • D 135-*
 • H 135-*
 • D 180-*
 • H 180-*
 • Miks**

*Sum alder på deltagerne på laget – ingen begrensning i minimumsalder

**Ingen mesterskapsklasse