KRETSTRENINGER

Informasjon om kretstreninger legges ut på Facebook

For å holde seg orientert om kretsens treninger og samlinger, meld deg inn i Facebookgruppa Åpne treningstilbud i STOK og Heimdal VGS. Her legger også klubbene ut informasjon om økter der andre er velkommen!

Samarbeid med Heimdal vgs

Kretsen arrangerer fellestreninger spesielt tilrettelagt for satsende juniorer og yngre seniorer, i samarbeid med Heimdal VGS. Informasjon om treningene publiseres i Facebookgruppen Åpne treningstilbud i STOK og Heimdal VGS. Meld deg inn i gruppen for å motta informasjon!

Kraftsentertrening

Kraftsentertreningene med friidrettstrener Frank Brissach forbedrer løpsteknikken til kretsens utøvere. Her tilbys kvalitetsøkter for både orienteringsløpere med høye ambisjoner og orienteringsløpere som kun ønsker seg en gratis kvalitetsøkt. Treningen består av styrketrening og intervalltrening, i hovedsak gjennom vintermånedene. Tilbudet er et samarbeid mellom Norges Orienteringsforbund og Sør-Trøndelag orienteringskrets. Informasjon om treningene finner du i en egen Facebookgruppe:

Facebookgruppen Kraftsenter Trøndelag - Åpne treninger

NOF er koordinator.

Vintertrening i Ranheimshallen

Vinterstid har kretsen treningstid i Ranheimshallen, på løpebanene (normalt november til påske). Toppidretten har prioritet, men hvis det er plass kan også ungdom og ikke satsende benytte seg av hallen under kretsens tider.

Halltider 2023/2024

Kretsen har to treningstider på Ranheimshallens løpebaner vinteren 2023/2024, med oppstart november:

  • Tirsdag: 19:30-21:00 (deles med friidretten, men friidrettskretsen har per oktober ikke en gruppe med fast tid da.)
  • Fredag: 19:30-21:00 (19:30-20:00 deles med friidretten)

NB! Ved arrangement, utgår treningstiden. Hold dere oppdatert på kommunens nettside og systemet HANO: Idrettshaller - Trondheim kommune

kretstreninger.jpg

Bli med kretsen på trening! Foto: Terje Maroni.