HOVEDLØPET

Om Hovedløpet

Hver sommer arrangeres Hovedløpet og O-landsleir (HL/OLL)  for aldersklassene 14-16 år. Her samles orienteringsungdom fra hele landet til ei uke med konkurranser, lek og moro. Vi i STOK arrangerer felles reise og opplegg i forbindelse med HL/OLL. Informasjon om dette blir gitt til klubbene.

Hovedløpsprosjektet

For aldersgruppen 13-16 år arrangerer vi også  egne samlinger gjennom sesongen (“Hovedløpsprosjektet”). Målet med disse samlingene er å samles til gode treningsøkter og o-faglig påfyll på tvers av klubbene.

Sesongen 2022

Har du spørsmål om hovedløpsprosjektet 2022 kan du ta kontakt med leder for Hovedløpsprosjektet i STOK, Thomas Mjølhus, på e-post