ADMINISTRASJON OG STYRE
KOMITEER OG UTVALG

KOMITEER OG UTVALG I SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS

Utvalg Toppidrett

Toppidrettsutvalget har fokus på aktiviteter for satsende juniorer og unge seniorer. Utvalget koordinerer/arrangerer blant annet treninger og samlinger.

Terje Maroni er toppidrettskoordinator. 

Leder
Camilla Öhman
Spkl. Freidig
Medlem
Anders Vestøl
NTNUI
Medlem
Oskar Andrén
Byåsen IL

Utvalg Teknisk

Utvalg Teknisk har blant annet ansvar for terminliste, kartsamarbeid, VDG-arbeid samt at følge opp arrangører og utnevne TD for STOKs løp.

Leder
Mona Høiås Sæther
Spkl. Freidig
Medlem
Terje Midtbø
Wing OK
Medlem
John Svergja
Kvikne IL

Utvalg Rekrutt

Rekruttutvalget ansvarer blant annet for ungdomsløpene, felles aktiviteter på tvers av klubbene for barn og ungdom og Hovedløpsprosjektet (HLP). 

Leder
Morten Strand
Wing OK
Leder HLP
Thomas Mjølhus
OL Trollelg
Medlem
Eivind Lona
Wing OK
Medlem
Mari G. Schjølberg
Tynset IF
Rankingfører u-løp
Vegard Grønli
Spkl. Freidig

Revisorer

Revisor
Frode Haugskott
OL Trollelg
Revisor
Ingrid Gjersvold
Spkl. Freidig

Valgkomite

Leder
Tarjei Holo
NTNUI
Medlem
Øivind Aunøien
OK Fjell
Medlem
Hege Solhjem Melhuus
Melhus IL