AKTIVITETSLEDERE

For å hjelpe kretsens klubber å skape aktivitet og rekruttere nye barn- og ungdomer til orienteringsidretten, har STOK brukt aktivitetsledere (tidligere kalt soneutviklere). De kan blant annet hjelpe til med planlegging og gjennomføring av rekrutteringsløp, o-karuseller, skolesprinter/stafetter, samlinger, opplæring av skoleelever etc. Under kan du lese et utdrag skrevet av aktivitetslederne om skoleorientering høsten 2020:

"At vi har kommet inn og bistått med undervisningen har vært svært positivt tatt imot av faglærerne. Det virker som mange av lærerne ikke føler de har nok kunnskap om orientering til å gjennomføre opplæring i orientering (...) Vi har også gjennomført stafett som var stas, samt at vi har hatt presisjonsorientering i en klasse hvor en elev hadde et bevegelseshandicap. Elevene har virket fornøyde med opplegget og særlig lærere har satt stor pris på hjelpen til å få gjennomført opplæring i orientering."

Kontakt

Aktivitetsleder Jon Aukrust Osmoen, e-post: jon.osmoen@gmail.com