UTLÅN AV UTSTYR


Utlån av EMIT-brikker

Sør-Trøndelag Orienteringskrets har ca. 50 EMIT-brikker til utlån. Kontakt kretssekretær Tone Østgaard ved behov:

V5-1-20210328-shd-768x851.png

Bilde: EMIT AS

Utlån av EMIT touch free

Kretsen har 32 berøringsfri EKT postenheter og 30 løperbrikker som kan lånes til arrangement og trening.

Utstyret kan bookes her

TFP-kode116-768x808.jpgemiTag-20201013-1-shd-768x522.png

Bilder: EMIT AS