SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS HISTORIE OG STATISTIKK

Sør-Trøndelag Orienteringskrets historie

Historikk

Sør-Trøndelag Orienteringskrets (STOK) er en sammenslutning fra 15.12.1963 av tidligere Trondheim og Omegn Orienteringskrets stiftet den 07.12.1945, Sør-Trøndelag Orienteringskrets stiftet den 12.12.1949, og Fosen Orienteringsutvalg nedsatt den 05.02.1959.

Vedtatt av kretstinget 29.02.2016 godkjent av Norges Orienteringsforbund 16.03.2016.

Norges Orienteringsforbund v/generalsekretæren godkjente 23.04.2019 overflytting av 8 klubber i Nord-Østerdal fra Hedmark Orienteringskrets til Sør-Trøndelag Orienteringskrets. Vedtaket ble behandlet og tatt til etterretning av styret i Sør-Trøndelag Orienteringskrets 24.02.2020.

Statistikk

 År 
 Medlemmer, kvinner 
 Medlemmer, menn 
 Medlemmer, totalt 
 Kommentar 
 2005 
 992 
 1571 
 2563 
 
 2006 
 947 
 1365 
 2312 
 
 2007 
 875 
 1335 
 2210 
 
 2008 
 805 
 1266 
 2071 
 
 2009 
 828 
 1234 
 2062 
 
 2010 
 839 
 1270 
 2109 
 
 2011 
 818 
 1211 
 2029 
 
 2012 
 825 
 1258 
 2083 
 
 2013 
 892 
 1264 
 2156 
 
 2014 
 938 
 1276 
 2214 
 
 2015 
 905 
 1154 
 2059 
 
 2016 
 829 
 1170 
 1999 
 
 2017 
 889 
 1285 
 2174 
 
 2018 
 887 
 1187 
2074 
 

 2019 

 
 
 2637 
 8 lag fra Nord-Østerdalen ble med i STOK 

 2020 

 
 
 2343 
 "Koronaåret"
2021
 
 
 2300